Tiếng Việt | English
Tìm kiếm
 
Sản phẩm
 Weblink

 
 

Lượt truy cập
  578.299
 

 

 
Liên hệ

 Công ty TNHH Song Quang

Địa chỉ : 32 Lê Hồng Phong TP-VT
Điệnthoại: (84)64. 3855534 - 3838713
Fax: (84)64. 3540772
.
***********************************************
Phòng Kinh Doanh

Mr. Lương Bá Phước

Điện thoại: 0933.008.464

Email: phuoc@songquang.vn

Skype: luongphuoc


Mr. Nguyễn Bá Thuận

Điện thoại: 0907.207.858

Email: thuanba@songquang.vn

Skype: thuansq

 

Mr. Phạm Văn Tài

Điện thoại: 0934.809.556

Email: pvtai@songquang.vn

Skype: phamvantai87ht

 

Mr. Nguyễn Đạt

Điện thoại: 0908.170.581

Email: nguyen_dat76@yahoo.com

Skype:

~

 

 

[Trở về]

 
Đối tác