Tiếng Việt | English
Tìm kiếm
 
Sản phẩm
 Weblink

 
 

Lượt truy cập
  738.559
 

 

 


 
Giá: Liên hệ
TechnicalSpecification
GSS 900
GSS 1200
GSS 1500
GSS 1800
GSS 2400
GSS 3000
Working piece
Width x Height (mm)
900x300
1200x450
1500x600
1800x600
2400x1000
3000x1200
No. of wheel x power (kw)
4 x7.5
4 x 7.5
4 x 11.0
6 x 110
6 x 15.0
8 x 15.5
Diameter of wheel (mm)
360
360
375
375
375
375
Wheel projiection capacity (kg/min)
90
90
180
200
200
200
Pass speed ( m / min )
0.3 - 1.8
0.3 -1.8
0.5 - 2.5
.05 - 2.5
0.5 - 3.0
0.5 - 3.0
Ventilaion required
( m3 /hr )
3000
4000
10000
15000
15000
Các sản phẩm khác
Apron blastma
GW-10
GW-18

 
Đối tác